Glimtar från arkivet

Klotets första år

Föreningens första paragraf i stadgarna

Paragraf 1 i sin ursprungsversion 1982:
”Tredje-världs-butiken i Lund är en ideell förening på kristen grund. Föreningen har till uppgift att genom butik och återförsäljare sälja varor från Tredje världen inhandlade i solidaritet med producenterna samt att genom information skapa opinion för fred och för en rättvis ekonomisk världsordning.”

Senare ströks tanken om kristen grund ur stadgarna. Klotet blev en politiskt och religiöst obunden förening.

Stadgarna har genom åren aktualiserats flera gånger. I den gällande versionen från 2019 lyder paragraf 1:

”Föreningens namn är Världsbutiken Klotet i Lund. Världsbutiken Klotet i Lund är en ideell förening. Föreningen har till uppgift att uppmuntra människor att konsumera med ansvar gentemot och i solidaritet med producenter i utvecklingsländerna. Det skall ske genom försäljning och informationsarbete.
Föreningen skall drivas utan eget vinstintresse. Allt eventuellt överskott skall tillföras verksamheten i linje med föreningens syfte enligt beslut av styrelsen eller föreningsstämman.

Läs stadgarna i sin helhet här.

Tidningsrubriker 1982/83

Exempel på kampanjer

Då som nu:

(utdrag ur gästboken)