Föreningen

Vi gör världen mer rättvis och hållbar

För medlemmar och stamkunder är vår förening helt enkelt ”Klotet”. Vi är en ideell förening som äger och driver en världsbutik i Lund med tillhörande webbutik.

Föreningen bildades på hösten 1982, och började genast arbeta med att få igång en butik. Butiken kunde öppna med stor invigning 3 februari 1983 i samma lokaler, där den finns idag: Stora Tomegatan 48. Namnet vår då Tredjevärldsbutiken Klotet, efter den då gängse terminologin. Efter diskussioner om lämpligheten att dela upp världen i rangordnade delar, förenklades namnet så småningom till bara Världsbutiken Klotet.

Verksamheten växte sakta men säkert. Vi kunde hjälpa en butik igång i Ängelholm, som fortfarande arbetar under namnet Klotet, fast idag som helt egen förening. I några år drev vi dessutom en filial, Lilla Klotet, i entrén till ICA Malmborgs vid Clemenstorget.

I våra stadgar står det att

Föreningen har till uppgift att uppmuntra människor att konsumera med ansvar gentemot och
i solidaritet med producenter i utvecklingsländerna. Det skall ske genom försäljning och
informationsarbete.

Försäljning och informationsarbete har varit våra två ben sen starten. Vi driver inte bara en butik, vi vill också informera om världsekonomi, vår plats i världen och våra möjligheter att påverka. Vi försöker vara aktiva med information på sociala medier och delta aktivt i samhällsdebatten.

Till att börja med drevs allt arbete på ideell basis. Efter några år hade vi råd att deltidsanställa en samordnare, men fortfarande är det ideella arbetet ryggraden i butikens existens.

Du är mycket välkommen som medlem! På den här sidan finns information om hur du blir medlem. Just nu betalar du bara halva avgiften och ditt medlemskap gäller året ut!

Vill du arbeta i butiken, får du gärna höra av dig till samordnare@klotetlund.se.

Här är en länk till de senaste styrelseprotokollen.