Cooproagro (Cooperativa de Productores Agropecuarios)

Dominik-rep     Cooproagro1

Kakao är vid sidan om kaffe och socker Dominikanska republikens viktigaste exportvara och odlas av småbönder. På 1980-talet bildade bönderna de första regionala sammanslutningarna och så småningom även en nationell paraplyorganisation, CONACADO. Därmed fick de bättre tillgång till den internationella marknaden och behövde inte längre sälja till mellanhänder som tog stora delar av vinsten. Samtidigt utvecklades den ekologiska odlingen och kakaokvalitén förbättrades.

Kooperativet Cooproagro finns i regionen San Francisco de Macoris i öns nordöstra del. Det grundades 1984. År 2007 lämnade Cooproagro det nationella förbundet och blev samma år certifierat enligt internationella standards för både ekologiskt jordbruk och Fairtrade. Redan från början har Cooproagro blivit en viktig kakaoleverantör för  den tyska Fair Trade-organisationen GEPA och sedan 2010 är kooperativet certifierat av den tyska organisationen Naturland som arbetar för ekologiskt och rättvist jordbruk. I Sverige är det Fair Trade-företaget Nort&South som samarbetar med Cooproagro.

Idag består Cooproagro av 15 distrikt fördelade på fem provinser och har ca. 1800 medlemmar. Tack vare Fairtrade utsätts bönderna inte längre för det osäkra kakaopriset på världsmarknaden. De får ett överenskommet minimipris och dessutom en extra premie. Denna Fairtrade-premien utgör grunden för investeringar som inte bara gynnar den enskilde kakaobonden utan alla byar. Premien har använts och används för byggandet av en vårdcentral, reparation av skolor, reparation av vägar och broar, elektrifiering, byggandet av samlingslokaler. En plantskola för kakao har inrättats och tack vare investeringar i bl. a. fermentorer och transportbilar förbättrades kvaliteten på skörden. Cooproagros medlemmar har möjlighet att vid behov ta privata lån till rimliga villkor, de får stöd vid dödsfall och barnen får kostnadsfritt skolmaterial.

Kakaoodlingen ger framförallt arbete åt männen, andelen kvinnor är fortfarande liten. Men kvinnorna ges utökade arbetsmöjligheter genom att göra marmelader och likör som säljs på den lokala marknaden.

Vid sidan om kakao odlar bönderna bananer, sötpotatis, citrusfrukter och annat för eget behov.

Cooproagro3   Cooproagro5   Cooproagro2