Föreningen ”Klotet”

Föreningen Klotet säljer Fair Trade-produkter.

Vi gör världen mer rättvis och mer hållbar

För medlemmar och stamkunder är vår förening helt enkelt ”Klotet”. Vi är en ideell förening som driver en världsbutik i Lund med tillhörande webbutik. Vi började för mer än 30 år sen som butik för Alternativ handel i kyrklig regi. Namnet var då ”Tredjevärldsbutiken Klotet” och under ett par år fanns även ”Lilla Klotet”, där ICA Malmborgs ligger idag. Några tidningsurklipp och minnen från de första åren visar vi här.

Detta är föreningens stadgar.

Våra produkter kommer från länder i Afrika, Asien och Latinamerika och då från regioner där fattigdomen fortfarande är vanlig. Det kan vara på landsbygden i Ghana eller i eftersatta förorter till storstäder som Nairobi eller Mumbai. Här skapas arbetstillfällen med rättvisa förhållanden. Producenterna och odlarna är sammanslutna i små kooperativ eller företag. Effektiviteten (lönsamheten) är inte densamma som hos stora företag och produktionskapaciteten är oftast mycket begränsad.

Under de rådande handelsvillkoren ska dessa människor finna sin chans. Men köpkraften på den lokala marknaden utvecklas endast långsamt eller så tar mellanhänder en stor del av förtjänsten. Stora handelskedjor erbjuder sällan plats för småskaliga produkter. Att kunna leverera till  Fair Trade-butiker i västvärlden är då oftast det enda alternativet. Ett alternativ som möjliggör ett bättre liv och som ger framtidshopp.

Föreningen Klotet – en del av den globala Fair Trade-rörelsen

Som världsbutik är vi en länk mellan konsumenter i västvärlden och producenter i länder med utbredd fattigdom. Det finns ett tjugotal världsbutiker i Sverige och drygt 3000 i Europa. Samarbetet med producenter, importörer och konsumenter följer de 10 principer för Fair Trade och baseras på dialog, öppenhet och respekt. Klotet är genom sitt medlemskap i riksorganisationen Fair Trade Återförsäljarna medlem i World Fair Trade Organization (WFTO) och i Fairtrade Sverige, de två största internationella aktörerna inom rättvis handels-rörelsen.

Föreningen för Världsbutiken Klotet i Lund (grundad 1983)
Org.nr. 845001-1617
Styrelse: 6 ledamöter, mandatperiod 1 eller 2 år
Medlemmar (2018): 117 (därav 16 familje-, 4 organisations- och 4 studentmedlemmar)
Volontärer: 40
Anställda: 1 butiksansvarig (deltid)
Omsättning (2018): ca. 1,5 miljon kr
Medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (FTÅ)
Samverkan inom nätverket Fairtrade City Lund och Handelsföreningen i Lund

Informationsverksamhet, i viss mån kombinerad med försäljning (exempel):
till skolgrupper, på fackliga frukostmöten, till kyrkliga församlingar, på olika evenemang i Lund samt för bokade grupper i butikslokalen.

Sammanfattning verksamhetsberättelse 2018.

Konsumera kvalitet med gott samvete

Upptäck även Klotets webbutik – klicka här!