I Sverige

Africafe

 

Kyrkkaffe, U-landsbodar, Världsbutiker, Fair Trade Shops

alternativ handel – solidarisk handel – rättvis handel

Rättvis handel i Sverige har sina rötter i 1960- och 1970-talet; engagemanget väcktes senare än i USA och Västeuropa.

Det var medarbetare i bistånds- och missionsprojekt som såg möjligheten att skapa en alternativ handel, där u-länderna inte längre levererade råvarorna utan istället exporterade färdiga produkter. På 1970-talet började många församlingar regelbunden sälja varor från u-länder. Svenska kyrkans ”kyrkkaffe” skulle spela stor roll för rättvis handeln och 1976 grundades Sackeus som en gemensam importör. ”U-landsbodar” sålde varor till allmänheten och drevs ideellt. Både Klotet i Lund och Globalen i Uppsala har sina rötter bland engagerade i olika kyrkor.

Tanzania-Import och Africafe, bland rättvishandels-veteranerna två nästan legendariska begrepp, är exempel på solidarisk handel. De kan dessutom ses som tidiga exempel för Fair Trade där den fungerar som bäst. Hela processen från odling till färdigt packat snabbkaffe skedde och sker i Tanzania.

Sveriges första världsbutik, Alternativ Handel i Göteborg, startades 1969. Den nationella föreningen U-SAM (U-landsgruppers samarbetsförening) bildades 1986. Nästa steg togs 1997. Föreningen antog namnet Världsbutikerna för Rättvis Handel. 2011, med anledning av föreningens 25 år-jubileum, förnyades hela strukturen och föreningen bytte namn till Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Detta var också en konsekvens av att uttrycket Fair Trade hade blivit allt vanligare i det allmänna språkbruket. Även några av Världsbutikerna bytte namnet till Fair Trade Shop.

Viktiga svenska aktörer

Web Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Paraplyorganisation för världsbutiker och andra säljare av rättvist handlade produkter i Sverige. Medlemmarna är självständiga aktörer och samarbetar utifrån gemensamma kriterier för rättvis handel. Uppgift är att öka försäljningen av och säkra marknaden för varor från småskalig produktion i Latinamerika, Afrika och Asien samt att opinionsbilda för en rättvis global handel.

FtSverige  Fairtrade Sverige

Bildas av bolaget Fairtrade Sverige AB och Föreningen för Fairtrade Sverige. Medlemmar i Föreningen Fairtrade Sverige är dels organisationer som huvudsakligen arbetar med global rättvisa, såsom Forum Syd och Fair Trade Återförsäljarna och dels konsumentföreningar samt fackliga och kyrkliga organisationer.
Fairtrade Sverige utbildar regelbundet Fairtrade-ambassadörer.
År 2000 startades i Storbritannien Fair Trade Towns-rörelsen. Några år senare diplomerades även de första svenska kommunerna,  benämningen blev Fairtrade City. Idag finns mer än 60 Fairtrade City-kommuner i Sverige.

fair-action-logo  Fair Action

En ideell förening som granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Målet är en hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras.


Som konsumenter gör vi skillnad!
När vi om och om igen frågar efter varor som är hållbart producerade, dvs etiska eller/och ekologiska certifierade, så anpassar handelskedjorna sitt sortiment. Som följd av detta upptäcker ännu fler konsumenter dessa produkter. Därmed ökar efterfrågan och spiralen skruvas långsamt men säkert uppåt.