Rättvis handel

Fair Trade – olika vägar mot samma mål

WFTO (World Fair Trade Organization) och Fairtrade International är de mest kraftfulla internationella aktörerna inom rättvis världshandel. Båda företräder i första hand producentgrupper i länder med utbredd fattigdom i Afrika, Asien och Latinamerika.

Gemensam definition

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd*.
[*dvs länder i Afrika, Asien och Latinamerika]

 

 

WFTO (World Fair Trade Organization) är den viktigaste organisation för rättvis global handel, och beskriver sig själv som ”the authentic voice of Fair Trade”. Rötterna går tillbaka till 1950-talet. Idag är det en internationell paraplyorganisation, geografiskt indelad i WFTO Africa & Middle EastWFTO Asia,  WFTO Europe och WFTO LA.

Organisationsmärkning

WFTO är framförallt en organisationsmärkning. Organisationen har ca. 400 medlemmarna från ett 70-tal länder. De är verksamma i hela handelskedjan: producenter, importörer och återförsäljare. Framförallt småproducenter i (sydliga) länder får möjligheter att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Merparten av medlemmar är producenter, främst inom hantverk. Medlemmarna följer med hela sin verksamhet WFTO:s 10 principer (läs den svenska översättningen). Kontrollen bygger på offentligt tillgängliga självkontroller och externa kontroller.

Rättvisa produkter till rättvisa priser

Helst ska hela handelskedjan vara Fair Trade, dvs. producent, importör och återförsäljare är medlemmar i WFTO. Som konsument ska du till 100% kunna lita på att alla involverade handelspartners agerar fair med varandra och gentemot dig som konsument.

Produktmärkning – WFTO:s garantisystem

2013 bestämdes på initiativ av producentmedlemmar  i WFTO att en produktmärkning ska införas och 2016 infördes WFTO:s garantisystem. WFTO-medlemmar får använda märkningen på alla sina produkter. Märkningen öppnar för att produkterna finns även i butiker som inte är WFTO-anslutna, exempelvis i dagligvaruhandeln.

wfto_label   Skärmavbild 2016-01-14 kl. 16.17.14

WFTO:s lista över medlemmar som är godkända enligt garantisystemet.

Klotet är genom Organisationen Fair Trade Återförsäljarna medlem i WFTO.

fairTradeLogo            FtSverige

Fairtrade International är en paraplyorganisation för ett tjugotal organisationer. Den svenska representanten är Fairtrade Sverige. Uppdraget är att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter.

Produktmärkningen

   

Produktmärkningen är kärnan i Fairtrades verksamhet. Den garanterar att produkten uppfyller kriterierna för Fairtrade och kontrolleras av en oberoende organisation, FLOCERT (Fairtrade Labelling Organizations International).  På den svenska marknaden finns drygt 2200 Fairtrade-märkta produkter, främst livsmedel. Mest kända produkter är bananer, kaffe, te och choklad. Oftast är dock bara en liten del i ett storföretags, en grossists eller livsmedelskedjas sortiment Fairtrade-märkt.

Märkningen på bilden ovan är den mest kända. Se Fairtrades övriga produktmärkningar här.

Klotet är genom Organisationen Fair Trade Återförsäljarna medlem i Fairtrade Sverige.

Fairtrade City

Fairtrade International lanserade konceptet Fairtrade Town, en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I Sverige sker diplomeringen sedan 2006 som Fairtrade City.

Se filmen!

Fairtrade for Beginners: (28 min) berättar enkelt och pedagogiskt med  hjälp av exempel från Kapprovinsen i Sydafrika hur Fairtrade fungerar.

Fair Trade – Handla rättvist!

  • Du handlar rätt varje gång du köper produkter som är märkta med symboler för rättvis handel.
  • Det finns ett flertal aktörer. Alla tar ett socialt ansvar och strävar efter att förbättra producenternas arbets- och levnadsvillkor.
  • Skillnader mellan märkningarna gäller främst produkttyper, kontrollsystem och försäljningsställen.
  • Andelen rättvisemärkta produkter inom världshandeln ökar, men är fortfarande liten.

Vi ger en introduktion och diskuterar med varandra – på din arbetsplats eller, i mindre grupper, i vår butik.

Fråga oss!