Butik Klotet

  • Bild på öppen entre till butiken Klotet Lund

En butik som alla andra – men ändå inte

Ingen annan butik i Sverige än Klotet har ett sådant brett sortiment av rättvist producerade varor. Mer än 80% av våra produkter är tillverkade eller odlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv, med omtanke för människan och miljön.

En professionell deltidsanställd driver Klotets butiksverksamhet och vid sin sida har hon ett trettiotal engagerade butiksvolontärer samt ett halvdussin kunniga inköpare. Föreningens styrelse bär det övergripande ansvaret.

En butik med Storytelling

Vi kan ge dig berättelsen om produkterna och om människorna bakom. Våra hantverksprodukter  tillverkas utan hjälp av storskalig automatisering eller mekanisering. Många arbetsmoment utförs i handarbete och stycktalen är mycket begränsade. Många ingredienser till matvarorna odlar producenterna ekologiskt på små åkerstycken eller i mindre plantager. Produkterna bidrar till att rädda regnskog eller skapar säkra arbetsplatser på landsbygden eller i förorterna.

Non profit-butik

Som ideell förening utan eget vinstintresse har Klotet endast minimala prispåslag på produkterna. Omsättningen ska i första hand täcka de återkommande omkostnader som även andra butiker har: hyra, el, telefon, dator, bankavgifter, försäkringar, kontorsmateriel  mm. Eventuellt överskott återinvesterar föreningen i verksamheten.

Vi öppnar butikslokalen även utanför öppettiderna. Själv använder vi den för volontärsträffar; icke-medlemmar kan boka lokalen kostnadsfritt, för exempelvis chokladprovning med kompisgänget, afterwork och liknande arrangemang i privat eller en annan förenings regi.

Föreningen Klotet öppnar sin butik även utanför ordinarie öppettider.

Titta in även i Klotets webbshop!

Länk till Föreningen Klotets butik på webben.