Mandala – ett meditationsspel från Tibet

Ordet Maṇḍala är sanskrit och betyder ungefär ’cirkel’ eller ’krets’.
Mandala har stor betydelse inom vissa delar av buddhism; utseende och funktion kan variera mycket. Mest kända är kanske de fascinerande varianter som man med oändligt mycket tålamod skapar av riskorn på marken eller ritar på papper och som man sedan beskåda under meditationen.

Det här Mandala-pusslet är från början ett meditationsspel från Tibet. Man formar olika figurer som föreställer planeter och andra universella krafter. Men även utan djupare meditationssyften skänker den här ”magiska blomman” lugn och ro och förbättrar koncentrationsförmågan.

9 exempel på olika mandala-figurer.