Swane-Design – korgar från Senegal

Det lilla företaget Swane-Design är en känd Fair Trade-producent för de eftertraktade Senegalkorgarna.

Selly Wane

Företagets grundare, Selly Wane, är född och uppvuxen i Senegal och studerade ekonomi i Tyskland. För att finansiera studierna började hon handla med hantverksprodukter från sitt hemland. Detta utvecklades så småningom till en handel med hållbarhet och socialt ansvar som grundprinciperna. Selly Wane är fortfarande bosatt i Tyskland, hon har skrivit sin avhandling vid universitetet i Wuppertal och arbetar deltid med klimat- och miljöfrågor.

Swane-Design har i Tyskland tre medarbetare på frilansbasis som främst arbetar med marknadsföringen. I Senegal driver företaget en egen verkstad med tre anställda (metallåtervinning för inredningar) och stödjer ytterligare fyra verkstäder, där unga entreprenörer försöker etablera sig. Dessutom samarbetar Swane-Design med kvinnor på landsbygden som tillverkar de i Väst uppskattade ”Senegalkorgar”.

Korgarna

Det är kvinnor i ett 30-tal byar i regionen Thiès nära Dakar som tillverkar korgarna. Kvinnorna flätar korgarna vid sidan om sitt arbete i hemmen och har därigenom en inkomst. De delar upp uppdragen sinsemellan. Genom korgtillverkningen hoppas Swane-Design kunna bidra till att minska flykten från landsbygden till städerna. Målet är även. att kvinnorna ska skapa egna nätverk för tillverkningen.

I varje by är en kvinna ansvarig för materialet. Hon kontrollerar även korgarnas kvalité och skickar vidare dem till Swane-Design i Dakar. Där görs en sista kontroll, korgar som inte håller exportkvalitén säljs på den lokala marknaden. 90% av korgarna exporteras till Tyskland, 10% är inhemska beställningar.

Sedan 2012 samarbetar Swane-Design med Klotets tyska leverantör Contigo fair trade. Samarbetsstatus är ”Fair Trade in Progress” (2015). Det betyder att Contigo inte än har gjort några besök på plats, men audit-förfarandet är påbörjat och en Self Assessment Report finns.

Material

Halm skördas i kustregionen Mbour, vid behov görs kompletterande inköp.
Plastremsorna tillverkas av ett företag Dakar och förmedlas genom Swane-Design.
Form och mönster skapas efter idéer av Selly Wane.

Svårigheter

  • Oregelbunden leverans eftersom kvinnorna flätar korgarna som bisyssla.
  • Osäker leverans av plastremsorna. Det finns endast ett företag i Senegal som tillverkar plastremsor, företaget är specialiserat på bönemattor.
  • Instabila priser. Priserna förhandlas varje gång på nytt.

Skötselråd

Kan vid behov tvättas med fuktig trasa; korgen kan formas om man fuktar den.

Därför Fair Trade

Senegal är ett fattigt land vars befolkning i huvudsak försörjer sig på jordbruk och fiske. FN har klassat landet som ett av världens minst utvecklade länder, baserat bl. a. på låg BNP/invånare och den relativt ensidiga ekonomiska basen. 2015 fanns landet på plats 25 bland världens fattigaste länder.

Flätade korgar är traditionellt en viktig del i vardagslivet. Det finns en stark efterfråga även på den inhemska marknaden.

 

, , , , ,

Kommentarer inaktiverade.