I butiken

i-butiken-1

Fair Trade, kundvänligt och mycket mer

Klotets butiksverksamhet drivs av en professionell halvtidsanställd som vid sin sida har ett trettiotal engagerade butiksvärdar och ett halvdussin kunniga (och lika engagerade) inköpare. Föreningens styrelse bär det övergripande ansvaret.

Butikslokalen används utanför öppettiderna även som mötesplats för volontärsträffar, internutbildning och för olika arrangemang.

i-butiken-2