De första åren

första logon

Tidningsrubrik       Tidningsrubrik SDS

 

Inför butiksinvigningen

Inför invigningen 1983

 

Anna Karin Hammar mindes i samband med 10-års jubileet 1993

Det var sommaren 1982. Birgitta Hult Andersson och jag hade just kommit hem från den europeiska studentprästkonferensen i Wien. Där hade vi bland annat besökt en trevlig butik för alternativ handel. Nu lyste plötsligt fönstren i butikslokalen på Kyrkogatan 4 tomma. Vilken idealisk plats för en tredjevärldsbutik! Läs mer …
TidningsurklippHistoria6

Föreningens första paragraf i stadgarna

Paragraf 1 lydde i sin ursprungsversion:
”Tredje-världs-butiken i Lund är en ideell förening på kristen grund. Föreningen har till uppgift att genom butik och återförsäljare sälja varor från Tredje världen inhandlade i solidaritet med producenterna samt att genom information skapa opinion för fred och för en rättvis ekonomisk världsordning.”

Senare ströks tanken om kristen grund ur stadgarna och Klotet blev en politiskt och religiöst obunden förening så som den är än idag. Försäljning och informationsarbete är fortfarande föreningens huvudsyften.
Tidningsurklipp 1984  Historia10-1

Behöver butiken en telefon?

Metta Wignell mindes inför Klotets 30 års-jubileum att styrelsen då, 1983, diskuterade om Klotet skulle ha telefon eller inte. Flera tyckte att detta verkligen inte behövdes utan kunde undvaras till förmån för att man träffades på Klotet. Och de flesta av dessa medlemmar umgås idag flitigt – genom sms, mejl, facebook och instagram!

Tidningsannons Personalschema 1987

Button Jag handlar på Klotet i Lund

Fortsättning följer … Här är exempelvis Student-teves minireportage (80 sekunder) från 2003. Filmsnutten känns inte alls nostalgiskt. 2012/13 gjorde vi om hela butiken och och sedan dess har vi utökat sortimentet. Det har blivit fantastiskt fint!

Kom gärna in och se själv!