Föreningen

”KLOTET”

Katarina Mazetti handlar rättvist på Klotet i Lund.

 En del i den globala Fair Trade-rörelsen

För medlemmar och stamkunder är vi ”Klotet”. Vi är en ideell förening utan eget vinstinstresse och började, för mer än 30 år sen som alternativbutik i kyrklig regi. Namnet var då ”Tredjevärldsbutiken Klotet” och under ett par år fanns även ”Lilla Klotet”. Några glimtar från de första åren visar vi här.

Klotet är genom sitt medlemskap i riksorganisationen Fair Trade Återförsäljarna medlem i World Fair Trade Organization (WFTO) och i  Fairtrade Sverige.

Konsumera kvalitet med gott samvete

Upptäck Klotets webbutik – klicka här!

Som världsbutik är Klotet en del i Fair Trade-länken mellan konsumenter i västvärlden och producenter i syd, dvs. i Afrika, Asien och Latinamerika. Samarbetet med producenter, importörer och konsumenter baseras på dialog, öppenhet och respekt.

Föreningen för Världsbutiken Klotet i Lund (grundad 1983)
Styrelsen: 7 ledamöter, mandatperiod 1 eller 2 år
Antalet medlemmar (2016): 145 (därav 19 familje-, 6 organisations- och 8 studentmedlemmar)
Antalet volontärer: 41
Omsättning (2016): ca. 1,7 miljon kr
Antalet anställda: 1 butiksansvarig (60%)
Informationsverksamhet (exempel): till skolgrupper, på fackliga frukostmöten, till kyrkliga församlingar, på olika evenemang i Lund och då ofta i kombination med försäljningsbord
Medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (FTÅ)
Samverkan inom nätverket Fairtrade City Lund och Handelsföreningen i Lund

Sammanfattning verksamhetsberättelsen 2016