Föreningen

”KLOTET”

Katarina Mazetti handlar rättvist på Klotet i Lund.

 En del i den globala Fair Trade-rörelsen

För medlemmar och stamkunder är vi ”Klotet”. Vi är en ideell förening utan eget vinstintresse och började för mer än 30 år sen som butik för Alternativ handel i kyrklig regi. Namnet var då ”Tredjevärldsbutiken Klotet” och under ett par år fanns även ”Lilla Klotet”, där ICA Malmborgs ligger idag. Några glimtar från de första åren visar vi här.

Klotet är genom sitt medlemskap i riksorganisationen Fair Trade Återförsäljarna medlem i World Fair Trade Organization (WFTO) och i  Fairtrade Sverige. och förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för WFTO:s principer för rättvis handel.

Konsumera kvalitet med gott samvete

Upptäck Klotets webbutik – klicka här!

Som världsbutik är Klotet en den sista leden i den rättvisa handelskedjan mellan producenter i syd, dvs. i Afrika, Asien och Latinamerika, och konsumenter i västvärlden. Det finns drygt 3000 världsbutiker i Europa. Samarbetet med producenter, importörer och konsumenter baseras på dialog, öppenhet och respekt.

Föreningen för Världsbutiken Klotet i Lund (grundad 1983)
Styrelse: 6 ledamöter, mandatperiod 1 eller 2 år
Medlemmar (2017): 126 (därav 18 familje-, 4 organisations- och 4 studentmedlemmar)
Volontärer: 40
Anställda: 1 butiksansvarig (60%)
Omsättning (2017): ca. 1,6 miljon kr
Medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (FTÅ)
Samverkan inom nätverket Fairtrade City Lund och Handelsföreningen i Lund

Informationsverksamhet, i viss mån kombinerad med försäljning (exempel):
till skolgrupper, på fackliga frukostmöten, till kyrkliga församlingar, på olika evenemang i Lund,
för bokade grupper som ‘After work’ i butikslokalen

Sammanfattning verksamhetsberättelse 2017