Bli medlem!

Klotet-är-bäst

Volontär eller stödmedlem

Som medlem är du del i en växande gemenskap, både lokal och global; du gör världen mer rättvis!

Ditt medlemsbidrag stärker föreningens ekonomi, möjliggör inköp av fler produkter och främjar därigenom rättvis handeln. Själv kan du alltid handla till förmånspris i vår butik. Du får 10% rabatt vid köp av hantverksprodukter – allt som inte kan förtäras.

Med våra medlemsbrev informerar vi om aktuella händelser inom föreningen. Vi finns på Facebook och Instagram. Du har möjlighet att delta och medverka i olika lokala och regionala evenemang. De årliga verksamhetsberättelserna ger en god inblick i föreningens aktiviteter (även om årsmöten inte alltid känns så spännande).


Medlemskapet sträcker sig över ett kalenderår och avgiften är:
Student: 100 kr
Övrig enskild: 200 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Organisationsmedlemskap: 300 kr

Blir du medlem efter den 30 juni så erlägger du endast hälften av medlemsavgiften för det pågående kalenderåret.

Inbetalningen till föreningens bankgiro 5192-6566 eller direkt i butiken.


Volontär

Som volontär stödjer du vår verksamhet både genom ditt medlemsbidrag och genom att ge av din tid. Du träffar nya människor som delar ditt engagemang för rättvis handel. Du upptäcker kanske nya förmågor och färdigheter hos dig själv eller samlar erfarenheter som kan vara värdefulla i andra sammanhang.
Vi volontärer arbetar som butiksvärdar, inköpare eller är aktiva i olika arbetsgrupper. Att börja volontärsarbetet som butiksvärd är det bästa sättet att lära känna Klotet, men det är inget krav.

Agneta, Anita, Anne, Annik, … Berit, Bibbi, Birgitta, Charlotte, Christina, Elsmarie, Eva, Elisabet, Gerd, Hillevi, …,  Ingrid, Inga-Louise, …, Kerstin, … Lena, Lisbeth, … Maggan, Margareta, Maud, Nasi, … Det är kvinnor som utgör Klotets hjärta och de flesta är stolta och glada 60+.

Gunnar, Knut, …
Männen i föreningen är få och nästan osynliga, men lika engagerade. Ingen är dock tillräckligt modig för att ta ett pass bakom butiksdisken 😉

Ditt eget intresse och dina ambitioner avgör. Några volontärer har varit kunder eller stödmedlemmar i flera år innan de aktivt började engagera sig. Det är viktigt att kunna ta ansvar och vara pålitlig. Lite ordningssinne är också bra att ha. Mycket av det praktiska förvärvas så småningom genom rutin och om rättvis handel lär du dig mer genom informationsmöten och föredrag. Som butiksvärd behöver du en viss social kompetens, många av oss har den med sig från yrkeslivet.

Mötet med glada arbetskamrater och medvetna, trevliga kunder ger mig mycket!


Bli medlem nästa gång du handlar på Klotet!