I Sverige

Africafe

 

Kyrkkaffe, U-landsbodar, Världsbutiker, Fair Trade Shops

alternativ handel – solidarisk handel – rättvis handel

Rättvis handel i Sverige har sina rötter i 1960- och 1970-talet; engagemanget väcktes här senare än i USA och Västeuropa.

Det var medarbetare i bistånds- och missionsprojekt som såg möjligheten att skapa en alternativ handel, där u-länderna inte längre levererade råvarorna utan istället exporterade färdiga produkter. På 1970-talet började många församlingar regelbunden sälja varor från u-länder. Svenska kyrkans ”kyrkkaffe” skulle spela stor roll för rättvis handeln och 1976 grundades Sackeus som en gemensam importör. ”U-landsbodar” sålde varor till allmänheten och drevs ideellt. Både Klotet i Lund och Globalen i Uppsala har sina rötter bland engagerade i olika kyrkor.

Tanzania-Import och Africafe, bland rättvishandels-veteranerna två nästan legendariska begrepp, är exempel på solidarisk handel. De kan dessutom ses som tidiga exempel för Fair Trade där den fungerar som bäst. Hela processen från odling till färdigt packat snabbkaffe skedde och sker i Tanzania.

Sveriges första världsbutik, Alternativ Handel i Göteborg, startades 1969. Den nationella föreningen U-SAM (U-landsgruppers samarbetsförening) bildades 1986. Nästa steg togs 1997. Föreningen antog namnet Världsbutikerna för Rättvis Handel. 2011, med anledning av föreningens 25 år-jubileum, förnyades hela strukturen och föreningen bytte namn till Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Detta var också en konsekvens av att uttrycket Fair Trade hade blivit allt vanligare i det allmänna språkbruket. Även några av Världsbutikerna bytte namnet till Fair Trade Shop.

Exempel på svenska aktörer

Web Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Paraplyorganisation för världsbutiker och andra säljare av rättvist handlade produkter i Sverige. Medlemmarna är självständiga aktörer och samarbetar utifrån gemensamma kriterier för rättvis handel. Uppgift är att öka försäljningen av och säkra marknaden för varor från småskalig produktion i Latinamerika, Afrika och Asien samt att opinionsbilda för en rättvis global handel. Idag består Fair Trade Återförsäljarna av drygt 50 återförsäljare runt om i Sverige. Stommen utgörs av Världsbutikerna, där Klotet tillhör, och ett växande antal Fair Trade Shops. Se den aktuella listan med medlemmar här.

FtSverige  Fairtrade Sverige

Bildas av bolaget Fairtrade Sverige AB och Föreningen för Fairtrade Sverige. Medlemmar i Föreningen Fairtrade Sverige är dels organisationer som huvudsakligen arbetar med global rättvisa, såsom Forum Syd och Fair Trade Återförsäljarna och dels konsumentföreningar samt fackliga och kyrkliga organisationer. Fairtrade Sverige utbildar regelbundet Fairtrade-ambassadörer.

Fairtrade City-diplomeringen för kommuner, som startades i Storbritannien, lanserades 2006 i Sverige. Sedan dess har mer än 70 svenska kommuner fått denna utmärkelse.

Fairtrade Fokus  är en svensk kampanj som varje oktober genomförs av Fairtrade Sverige; liknande kampanjer genomförs av systerorganisationer i andra länder vid andra tidpunkter.

Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter

2012 köptes Fairtrade-produkter för 164 kr/person, för 2014 har siffran stigit till 281 kr/pers och 2016 för 360 kr/pers. Antalet Fairtrade-märkta produkter ökade samtidigt från 1601 till 2100.

Försäljningsstatistik för 2016 

Har du lagt märke till det ökande antalet caféer som har ett Fairtrade-märkt utbud? Skruva spiralen ett varv genom att fråga efter Fairtrade när du tar en fikapaus någonstans i Sverige!

fair-action-logo  Fair Action

En ideell förening som granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Målet är en hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras.

Du gör skillnad när du konsumerar fair!
I Sverige har handlarna på senare år upptäckt Fair Trade/Fairtrade som ett bra säljargument. När vi konsumenter om och om igen frågar efter varor med märkningar som garanterar att en produkt uppfyller vissa krav avseende, exempelvis Fair Trade eller miljön, så anpassar handelskedjorna sitt sortiment. Som följd av detta väljer ännu fler konsumenter i större omfattning just dessa produkter. Därmed ökar efterfrågan …  – spiralen skruvas långsamt men säkert uppåt. Vi har blivit bättre, men Sverige är fortfarande långt ifrån att vara ”världsbäst” när det gäller konsumtion av varor som är rättvis handlade, dvs. Fair Trade eller Fairtrade-märkta.