Fair Trade & Fairtrade

FairTadeFair

     WFTO & Fairtrade International –

olika vägar mot samma mål

Ibland är det inte lätt att kunna skilja mellan Fair Trade enligt WFTO (World Fair Trade Organization) och Fairtrade enligt Fairtrade International. Ofta behövs det inte heller. Båda organisationerna väljer olika vägar för att göra den globala handeln mer rättvis; ibland går vägarna parallellt och ibland överlappar de. Både WFTO och Fairtrade International vänder sig i första hand till producenter i länder med utbredd fattigdom i Afrika, Asien och Latinamerika.

Gemensam definition

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd*.
[*dvs  länder i Afrika, Asien och Latinamerika]

Organisationer för rättvis handel, tillsammans med stöd av konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis.

Gemensamma rötter

En kort historisk tillbakablick ges i dessa två filmer:
Fair Trades historia, del 1 (7 minuter. Från 2012 innan WFTO:s  produktmärkning lanserades.)
Fair Trades historia, del 2 (drygt 4 minuter)

Kort & koncist:

 • Du handlar rätt varje gång du konsumerar Fair Trade eller Fairtrade!
 • Fair Trade och Fairtrade är globala rörelser som verkar för en rättvisare världshandel.
 • Båda strävar efter att förbättra producenternas arbets- och levnadsvillkor, att främja demokratiska förhållanden samt att främja miljöhänsyn i produktionen. De motverkar barnarbete och diskriminering.
 • Skillnader gäller främst produkttyper, kontrollsystem och försäljningsställen.
 • En producent kan vara medlem i WFTO (Fair Trade) och även ha Fairtrade-märkta produkter.
 • Fair Trade och Fairtrade utvecklas hela tiden. Exempelvis ökar andelen miljömärkta produkter och allt fler multinationella företag har Fairtrade-märkta produkter i sitt sortiment.
 • Andelen Fair Trade/Fairtrade producerade och handlade produkter inom världshandeln är fortfarande liten.

  WFTO (World Fair Trade Organization)

WFTO är den organisation som globalt oftast förknippas med rättvis handel, och beskriver sig själv som ”the authentic voice of Fair Trade”. Rötterna går tillbaka till 1950-talet. Idag är det en internationell paraplyorganisation, indelad i WFTO Africa & Middle EastWFTO Asia,  WFTO Europe och WFTO LA.

Organisationsmärkning

WFTO är framförallt en organisationsmärkning. De ca. 400 medlemmarna från ett 70-tal länder återfinns i hela handelskedjan: producenter, importörer och återförsäljare. Framförallt småproducenter i (sydliga) länder med utbredd fattigdom ska ges möjligheter att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor och merparten av medlemmar är producenter,  främst inom hantverk. Medlemmarna följer med hela sin verksamhet WFTO:s 10 principer (här i svensk översättning). Kontrollen bygger på offentligt tillgängliga självkontroller och externa kontroller.

Helst ska hela handelskedjan vara Fair Trade, dvs. producent, importör och återförsäljare är medlemmar i WFTO. Som konsument ska du till 100% kunna lita på att alla involverade handelspartners agerar fair.

Produktmärkning – WFTO:s garantisystem

2013 bestämdes på initiativ av producentmedlemmar  i WFTO att en produktmärkning ska införas och 2016 infördes WFTO:s garantisystem. WFTO-medlemmar får använda märkningen på alla sina produkter, den visar att produkten tillverkades enligt WFTO:s 10 principer. Märkningen öppnar för att produkterna även kan säljas även i butiker som inte är WFTO-anslutna, exempelvis i dagligvaruhandeln.

wfto_label   Skärmavbild 2016-01-14 kl. 16.17.14

WFTO:s lista över medlemmar som är godkända enligt garantisystemet.

Lyssna här på en kortfattad (1 min) förklaring!

Klotet är genom Organisationen Fair Trade Återförsäljarna medlem i WFTO.

 

fairTradeLogo            FtSverige

Fairtrade International är en paraplyorganisation för ett 20-tal organisationer. Den svenska representanten är Fairtrade Sverige. Fairtrade International verkar för oberoende produktmärkningar som garanterar att en produkt uppfyller kriterierna för Fairtrade. Fairtrade-certifieringen genomförs av en oberoende organisation FLOCERT (Fairtrade Labelling Organizations International). Märkningen gäller främst livsmedel men även rosor, bomull och sportbollar. På den svenska marknaden finns drygt 2000 Fairtrade-märkta produkter.

Fairtrade International lanserade konceptet Fairtrade Town, en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I Sverige sker diplomeringen sedan 2006 som Fairtrade City.

Klotet är genom Organisationen Fair Trade Återförsäljarna medlem i Fairtrade Sverige.

Filmer

Fairtrade for Beginners: (28 min) berättar enkelt och pedagogiskt med  hjälp av exempel från Kapprovinsen i Sydafrika hur Fairtrade fungerar.

On the Trail of Fairtrade Cotton: (10 min) visar konkret vad Fairtrade betyder för bomullsproducenter i Senegal.

Tips för nybörjare:

Fairtrade och Fair Trade är synonymer för rättvis handel.

Fairtrade:

 • Ansvarig är Fairtrade International, en paraplyorganisation. Uppdraget är att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter. Representeras i Sverige av Fairtrade Sverige.
 • Produkterna är märkta med fyrkantig symbol på förpackningen: fairtrade1
 • Produkterna finns oftast i vanliga butiker.
 • Det är sällan hantverksprodukter. Mest kända produkter: bananer, kaffe, te, kakao/choklad
 • Produktionen är ofta relativt storskalig (stora plantager, många småbönder som levererar till ett storföretag eller dyl).
 • Oftast är bara en liten del i ett storföretags, en grossists eller livsmedelskedjas sortiment Fairtrade-märkt. Exempel Zoegas: av ett 20-tal kaffesorter är bara två Fairtrade-märkta. Exempel ICA: Kolla själv nästa gång du handlar där! ICA har även ett eget Fairtrade-märke i sitt ”I love ICA”-sortiment – men jämför med hela sortimentet! Exempel Lidl: har ett eget Fairtrade-märke, men det omfattar bara en bråkdel av hela sortimentet.
 • Fairtrade City: Kommuner som diplomerats av Fairtrade Sverige och som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion
 • World Fairtrade Challenge initierades 2001 av WFTO som ett konkret bidrag till kampen mot fattigdom och exploatering, klimatförändringarna och den ekonomiska krisen. Aktiviteterna riktar sig främst till kunder, politiker och medierna.

Fair Trade:

 • Rättvis handel enligt WFTO:s 10 principer (se här den svenska versionen)
 • En medlems hela verksamhet följer dessa 10 principer.
 • Produkterna har en märkning på förpackningen: wfto_label
 • Produkterna säljs främst i speciella Fair Trade-butiker.
 • Produktionen omfattar även hantverk, produkten har ett högre förädlingsvärde jämfört med Fairtrade-märkta produkter.
 • Produktionen är oftast småskalig – ingen massproduktion.
 • Exempel Klotet: Mer än 80% av våra varor är antingen från Fair Trade-producenter eller Fairtrade-märkta. 🙂
 • World Fair Trade Day firas världen över den andra lördagen i maj

Vi ger en introduktion och diskuterar med varandra – på din arbetsplats eller, för mindre grupper, även in vår butik. Fråga oss!