Volontär

VolontärerVolontar3VolontärerVolontärer styrelse

Den som blir volontär hos Klotet inser snabbt att ridån till ett mysterium lyfts. Det är otroligt hur många människor som gör vår förening levande. Hur olika vi än kan vara som personer så drivs och enas vi av samma ”att göra nytta för ett gott ändamål”. Butikshandeln, informationsarbetet och föreningslivet fungerar väl sedan mer än 30 år.

Anne, Annika, Annik, … Berit, Birgitta, Charlotte, Christina, Elsmarie, Eva, Fredrike, Hanna Kristina, Hillevi, …   Ingrid, Inga-Louise, … Karin, Kerstin, … Lena, Lisbeth, … Maggan, Margareta, Maud, Nasi, … Ulla, Ulrika …
Det är främst kvinnor som utgör Klotets kärna.

Alberto, Bengt, Gunnar, Knut, …
Männen i föreningen är mer osynliga men lika engagerade; endast den modigaste vågar dock ta ett pass bakom butiksdisken.

Vi volontärer arbetar som butiksvärdar, inköpare eller är aktiva i olika arbetsgrupper. Även kassaförvaltaren arbetar ideellt.

Intresse, ambitioner och tid avgör. Samt några allmänt mänskliga egenskaper såsom ansvarstagande, pålitlighet och tolerans. Lite ordningssinne är också bra att ha. Vissa kunskaper och färdigheter är meriterande, men mycket av det som behövs förvärvas så småningom genom internutbildning och erfarenhet. Några volontärer har varit stödmedlemmar i flera år innan de aktivt börjar engagera sig.

En arbetsplats med få konflikter och ett bra arbetsklimat där alla kan säga sin mening och där alla får plats. Jag är mycket glad över att vara en del av detta.

Trots att ideellt arbete idag konkurrerar med så mycket annat som livet kan erbjuda är en del av våra volontärer vår förening trogen sedan många år. De förmedlar kunskap, erfarenhet och entusiasm vidare till nästa volontärgeneration. Andra däremot säger adjö efter ett tag när yrket eller studierna kräver det. Ofta håller de dock kontakten som stödmedlemmar och inte så få återvänder långt senare. Detta om inget annat säger mycket om den goda andan som råder i föreningen.

Detta är vår affär där alla utför alla sysslor.

Mötet med glada arbetskamrater och medvetna, trevliga kunder ger mig mycket!

Har du blivit nyfiken?
Kom in i vår butik! Vi berättar gärna mer.