Stödmedlem

Medlemmar2

Klotets traditionella picknick började 2012 med en guidad tur till Botans häpnadsväckande skatter.

Klotets stödmedlemmar bor granne med butiken eller i Skånetrakten och är ofta även trogna kunder. Några bor i Tingsryd eller Stockholm eller vistas utomlands. Inte sällan har de varit volontärer under sin tid i Lund och nu håller de som stödmedlemmar kontakten, genom facebook, webbsidan eller medlemsutskick. Eller genom att hälsa på i butiken. Det är roligt! Och viktigt!

Stödmedlemmarna är ibland inbjudna att tillsammans med våra volontärer delta i våra evenemang  – såväl sådana som ökar kunskap och de som är en trevlig omväxling i vardagen.

Varje medlemsbidrag ökar föreningens ekonomiska andrum

Som förening utan eget vinstintresse har Klotet endast minimala prispåslag på varorna. Fair Trade-principerna tillåter självklart inte att produkternas pris pressas på bekostnad av producenterna. De flesta av våra producenter och odlare är sammanslutna i små kooperativ; de kan inte arbeta med samma effektivitet som stora och produktionskapaciteten är oftast alldeles för liten för att få en chans in den rådande globala handelskonkurrensen. Även om Klotet jämfört med vanliga butiker har mycket mindre lönekostnader (Klotet har endast en halvtidsanställd – den butiksansvarige), så har vi i övrigt samma återkommande omkostnader som vilken detaljhandelsbutik som helst – hyra, el, telefon, dator, Internet, bankavgifter, försäkringar, förbrukningsinventarier, kontorsmateriel …

Vill du stödja Klotet? Läs hur du kan bli medlem!